Blog

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा बोर्डको आवश्यकता

नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षामा नगण्य मात्रामा लगानी गरेको छ । यसले समाजमा...